ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a https://premiumecoclean.hu/
weboldalon üzemeltetett szolgáltatás használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelés leadásával a felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy az felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. Amennyiben az felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Premium Eco Clean Kft.  jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon.

Üzemeltető adatai

CégnévPremium Eco Clean Kft.

Szakirányú tanfolyam: 232215/12/2021.számú Tisztítás-technológiai végzettség                                   

Székhely: 8000 Székesfehérvár Barack utca 8. A ép. Fszt. 2.                                                                                                    

Cégjegyzékszám: 07-09-033465                                                                                                             

Adószám: 27841233-2-07                                                                                  

Elektronikus levélcím: office@peclean.hu

1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen dokumentum 2021.09.01 naptól visszavonásig hatályos. A dokumentum módosításáról az Üzemeltető a szolgáltatás weboldalán ad tájékoztatást.

2. Igénybe vehető szolgáltatások körének bemutatása

2.1. Az Üzemeltető a https://premiumecoclean.hu internetes cím alatt bárki számára elérhető szolgáltatást (továbbiakban: Szolgáltatás) üzemeltet azzal a céllal, hogy a takarítási szolgáltatást igénylő ügyfeleket (továbbiakban: Felhasználó) összekösse a takarítási szolgáltatást végzővel (továbbiakban: Takarítási Szolgáltató) aki takarítási szolgáltatást nyújt a Felhasználónak.

3. Szolgáltatás igénybevételének technikai lépései

3.1. A takarítási szolgáltatás nyújtása céljából a Szolgáltató a Weboldalon a Felhasználó részére adminisztrációs felületet biztosít (továbbiakban: Ajánlatkérés felület), ahol ajánlást tud kérni a Felhasználó.

3.2. A Felhasználó kitölti az üres mezőket az Adminisztrációs felületen,az igényeinek megfelelő takarítási szolgáltatás csomagot bejelöli,majd leadja az így kitöltött Ajánlat kérést.
Általános Szerződési Feltételek

4. Díjazás

4.1. Leadott Foglalásban szereplő takarítási szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése az alábbiak szerint történhet:
Helyszíni kézpénz fizetés
Banki átutalás

4.1.2 A szolgáltatási díjak megváltoztatatásának jogát az Üzemeltető fenntartja. A megváltozott díjakat az Üzemeltető előzetesen közli elektronikus felületein, amelyek az alábbiak lehetnek:

https://premiumecoclean.hu/Árak, Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Printerest PremiumEcoClean oldal vagy E-mail üzenet

5. Számlázás

5.1. Takarítási szolgáltatás nyújtását követően a Takarítási Szolgáltató a takarítási szolgáltatásról számlát bocsát ki a Felhasználó részére vagy nyugtát.

5.2. A takarítási szolgáltatás nyújtása az alábbi formában történhet:

5.2.1 Amennyiben áfás számla igénye van, ezt az oldalon tudja jelezni a megrendelés leadása-
kor, vagy telefonon,vagy személyesen a helyszínen. A takarítási szolgáltatás elvégzése után nem a helyszínen történő, hanem utólagos kérvény esetén (már az nap sem) nem áll a Takarítási Szolgáltató módjában Áfás számlát kiállítani [az Áfa tv. 163. § (2) bekezdés b) pontja alapján].

5.2.2. A Takarítási Szolgáltató egyéni vállalkozó vagy cég. A Takarítási Szolgáltató egyéni vállalkozó és KATA adózó, így 0%-os áfás számlát állít ki.

6. Kárfelelősség, panasz

6.1. A Takarítási Szolgáltató teljes körű felelősséget vállal mindennemű kárért, amelyet okoz a Felhasználónak.

6.3. A Takarítási Szolgáltatás végén az átadásnál jelezheti a Felhasználó a szolgáltató felé, hogy a szolgáltatással nem elégedett, kifogásolhatja annak minőségét. Ebben az esetben alábbiak szerint köteles eljárni a Takarítási Szolgáltató:

A kifogásolt takarítási szolgáltatásokat elfogadható szinten azonnal javítja.
Ezt követően újra átadja a Felhasználónak.

6.3.1. Az Üzemeltető ebben az esetben nem számít fel újabb, a Foglalásban szereplő Szolgáltatási díjat a Felhasználó részére (így nem kerül kifizetésre újabb díj a takarítási szolgáltatásért a Takarítási Szolgáltató részére).

6.3.2 A Szolgáltató az átadás és a helyszín elhagyása után semmilyen felelősséget és kártérítést nem vállal.

7. A Takarítási Szolgáltató kötelezettségei

7.1. Az Ajánlatnak megfelelően végzi el az igényelt Takarítási szolgáltatást.

7.2. Az igényelt szolgáltatást elfogadható mértékű odafigyeléssel és szakértelemmel végzi el.

7.3.Megtesz minden szükséges óvintézkedést a Felhasználó tulajdonának elvesztése és/vagy
sérülése ellen.

7.4. Az igényelt Ajánlat alapján a Felek által kívánt végeredménynek a lehető leginkább megfelelő módon nyújtja a Takarítási Szolgáltatást.

7.5. Takarítási szolgáltatás nyújtását követően a Takarítási szolgáltatásról számlát vagy nyugtát bocsát ki a Felhasználó részére.

8. Felhasználó kötelezettségei

8.1. Megtesz mindent annak érdekében, hogy a Takarítási Szolgáltató hatékonyan elvégezhesse az igényelt szolgáltatásokat az Ajánlásnak megfelelően.

8.2 Biztosít a helyszínen hideg meleg vízvételi helyet, szennyvíz leengedő helyet, valamint igény esetén áram vételi helyet.

9.2 Az Igényelt Szolgáltatások törlése a Takarítási Szolgáltató által:

9.2.1. Amennyiben a Takarítási Szolgáltató nem képes teljesíteni egy elfogadott Ajánlást az Ajánlási időben, a Szolgáltató a lehető leghamarabb értesíti erről a Felhasználót.

10. Weboldal használatával kapcsolatos kérdések

10.1 Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

10.3 Felhasználó az Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.

10.4 Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat Üzemeltető felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

10.5 Amennyiben Üzemeltető tudomására jut bármilyen, az Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult az Felhasználó igényét felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

12. Záró rendelkezések

12.1. Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az Adatvédelmi szabályzat.

12.2. Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani.

Hatálybalépés: 2021.09.01.

Vissza a lap tetejére.